Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Konsulära tjänster - Finlands ambassad, Paris : Tjänster

FINLANDS AMBASSAD, Paris

Ambassade de Finlande
Place de Finlande 75007 Paris, France
Tel. +33-(0)1-44 18 19 20
E-post: sanomat.par@formin.fi
Français | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Konsulära tjänster

På konsulära enheten kan du som är finsk medborgare och bosatt i Frankrike få hjälp i frågor som har att göra med finska myndigheter och deras service. Det kan t.ex. vara frågor om pass, medborgarskap, värnplikt, familjerätt, rättsliga frågor och notarius publicus-ärenden.

Konsulära avdelningens kundservice

  • kundservice måndag-fredag 9.15 - 12.00, på eftermiddag bara avtalsenligt
  • Inresetillstånd måndag-fredag på eftermiddag med tidsbeställning
  • Telefonförfrågningar måndag-fredag 14.00 - 16.00

Besökadress: 2 rue Fabert, 75007 Paris
Tel. +33 (0)1 44 18 19 20 (välj språk:3, välj konsulat: 1)
Fax +33 (0)1 44 18 19 32
e-post: konsulaatti.par@formin.fi

Konsulära enheten hjälper finska medborgare som hamnat i en nödsituation och ger råd och information i frågor om finska myndigheters service och tjänster, rättssäkerhet för privatpersoner och finska myndigheters tillvägagångssätt i rättsliga och administrativa frågor. Ambassaden anordnar dessutom förhandsröstning i finska val.

Utländska medborgare kan vända sig till konsulära enheten i frågor som gäller inresetillstånd till Finland (uppehålls- och arbetstillstånd).

På konsulära enheten kan du också få hjälp med frågor som rör värnplikt, kvarlåtenskap osv.

På konsulära avdelningen kan du bl.a. få hjälp i passfrågor, notariatärenden och vissa juridiska ärenden. Utländska medborgare kan vända sig till konsulatet med frågor som gäller inresetillstånd. Konsulatet bistår andra finländska myndigheter t.ex. i ärenden som gäller medborgarskap, befolkningsregistret, värnplikt, familjerätt och förhandsröstning.

I nödsituationer utanför kontorstid ring journumret till utrikesministeriet i Helsingfors: +358 9 160 55555.

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

På andra webbplatser

Uppdaterat 16.9.2016


© Finlands ambassad, Paris | Kontaktuppgifter