Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Yritykset kaipaavat lisää yhteistyötä ja vinkkejä Ranskan markkinoista - Suomen suurlähetystö, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pariisi

Ambassade de Finlande
Place de Finlande 75007 Paris, France
Puh. +33-(0)1-44 18 19 20
S-posti: sanomat.par@formin.fi
Français | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 26.10.2017

Yritykset kaipaavat lisää yhteistyötä ja vinkkejä Ranskan markkinoista

Ranskan Team Finland -verkosto järjesti Pariisin-suurlähetystössä 20.10.2017 tapahtuman, jossa suomalaisyritysten edustajilla oli mahdollisuus verkostoitua sekä ideoida yhdessä, miten Ranskan markkinoille pääsyä voisi helpottaa. Team Finland on julkisten toimijoiden verkosto, joka tarjoaa kansainvälistymispalveluita suomalaisyrityksille.

Team Finland

Team Finlandin tehtävä on vahvistaa Suomen ja Ranskan välisiä kaupallisia ja taloudellisia suhteita sekä avustaa suomalaisyritysten pääsyä Ranskan markkinoille. Team Finland tarjoaa suomalaisyrityksille muun muassa markkinatietoa, jota voi tutkia myös sivustolta www.marketopportunities.fi. Samalla verkosto voi auttaa yrityksiä solmimaan suhteita viranomaisiin, palveluntarjoajiin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Team Finland järjestää myös tapahtumia, ja yrityksillä on mahdollisuus vuokrata suurlähetystön tiloja omien tilaisuuksiensa järjestämiseen. Team Finlandin neuvontapalvelut ovat maksuttomia.

Ranskan verkostoon kuuluvat Suomen suurlähetystö, Suomen OECD-edustusto, Suomen Ranskan-instituutti sekä Visit Finland -edustaja. Verkosto tekee yhteistyötä Ranskassa toimivien kunniakonsulien sekä ranskalais-suomalaisen kauppakamarin kanssa.

Paljon ideoita toiminnan kehittämiseen

Ideointi-iltapäivässä oli mukana sekä suurten että pk-puolen suomalaisyritysten edustajia monilta sektoreilta. Ryhmäkeskustelujen purussa nousi esiin etenkin yhteistyön tarve. Esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, eri sektoreiden yhteiskokoontumisia tai vapaamuotoisempia tapaamisia kaivattiin lisää. Tapahtumissa jo Ranskassa toimivat yritykset voisivat jakaa kokemuksiaan niille, jotka ovat uusia tulokkaita tai vasta suunnittelevat laajentamista Ranskaan. Samalla toistensa toiminnoista kiinnostuneet yritykset voisivat verkostoitua yhteistyön syventämiseksi. Myös Ranskan yrityskulttuureista, alueellisista eroista, byrokratiasta ja toimintatavoista kaivattiin lisätietoa.

TF-iltapäivä 20.10.2017
Kuva: Nora Klami

Keskusteluissa todettiin, että pienet ja keskisuuret yritykset nähdään Suomen viennin voimavarana, jossa riittää hyödynnettävää. Siksi etenkin näiden yritysten markkinoillepääsyn helpottaminen nousi esiin. Suomalaisyrityksiä kannustettiin ottamaan yhteyttä suurten kauppakamareiden lisäksi myös pienempiin, paikallisiin kauppakamareihin ja muihin yritysjärjestöihin. Yritysedustajat totesivat, ettei digiajan sähköinen yhteydenpito ole riittävä keino verkostoitumiseen, vaan kasvokkain kohtaaminen on yhä tärkeä keino luoda ja ylläpitää suhteita.

Yritykset olivat yksimielisiä siitä, että Ranskan markkinoille pääsemiseksi on syytä osata ranskan kieltä. Team Finlandilta kaivattiin apua paikallisten, kielitaitoisten lahjakkuuksien löytämisessä, jotta yritykset tekisivät Ranskassa onnistuneita rekrytointeja. Oleellista on myös se, että yritykset löytävät Ranskasta projekteja ja tarjouskilpailuja, joiden myötä he voivat tuoda osaamistaan esille ja saada lisää asiakkaita. Samalla suomalaisyritykset voisivat löytää ranskalaiskumppaneita, ja toisiaan täydentävillä toiminnoilla voitaisiin luoda kaikkia hyödyttävää kasvua.

Vilma-Lotta Lehtinen

kirjoittaja toimii korkeakouluharjoittelijana suurlähetystössä

Tulosta

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa

Päivitetty 26.10.2017


© Suomen suurlähetystö, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot