Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Ranska vahvistaa asemiaan tekoälyssä ja korostaa EU-yhteistyön merkitystä - Suomen suurlähetystö, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pariisi

Ambassade de Finlande
Place de Finlande 75007 Paris, France
Puh. +33-(0)1-44 18 19 20
S-posti: sanomat.par@formin.fi
Français | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 6.4.2018

Ranska vahvistaa asemiaan tekoälyssä ja korostaa EU-yhteistyön merkitystä

Tekoäly on ajankohtainen aihe myös Ranskassa. Maassa on vahva alan osaaminen, ja hallituksen uudella strategialla tavoitellaan tekoälyn johtoasemaa maailmassa. Samalla korostetaan EU-yhteistyön merkitystä.

Vahvaa tekoälytutkimusta ja uutta yritystoimintaa

Ranskalla on hyvät lähtökohdat tekoälyn kehittämiseen. Maassa on korkeatasoista teknologista ja matemaattista osaamista ja vahva alan tutkimusperinne. Ranskassa on yli 250 tekoälyyn keskittyvää tutkimustiimiä, niin "puhtaan" tekoälyn osalta kuin myös esim. sosiologian, talous- ja oikeustieteen osalta, ja yhteensä yli 5000 tutkijaa. Ranska on 3. sijalla maailmassa tekoälyä koskevien tieteellisten artikkeleiden määrässä Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen. Tekoälyyn keskittyviä master-ohjelmia on 18, ja näissä on yli tuhat opiskelijaa.

Kuva: A Health Blog
Kuva: A Health Blog

Myös yrityskentässä on aktiivisia tekoälytoimijoita – keskisuuria yrityksiä on 80, ja viime vuosina startupien määrä on kasvanut voimakkaasti: niitä on nyt lähes 300. Lisäksi Ranskan suuryritykset satsaavat entistä enemmän tekoälyyn. Ranska on myös menestyksellä houkutellut kansainvälisiä yrityksiä perustamaan maahan tekoälyn tutkimuskeskittymiä. Useat näistä, ml. Nokia Bell Labs, kokoavat kevään 2018 aikana voimansa uuteen Paris Artificial Intelligence Research Institute -yksikköön (PRAIRIE). Ekosysteemiä vahvistaa myös FranceIsAI-yhdistys, joka järjestää tapahtumia ja pyrkii kehittämään yhteyksiä myös kansainvälisesti.

Uudella strategialla tuetaan ekosysteemiä

Ranskan pitkään odotettu uusi tekoälystrategia julkaistiin 29.3.2018. Jo syyskuussa 2017 uusi hallitus antoi kansanedustaja, matemaatikko Cédric Villanille tehtäväksi koostaa asiasta raportin, jonka pohjalta strategia on nyt linjattu. Strategian avulla hallitus haluaa tehdä Ranskasta tekoälyn johtavan toimijan maailmassa.

Strategiassa on neljä peruselementtiä:

  • Ranskalaisen (ja eurooppalaisen) tekoälyn ekosysteemin vahvistaminen

Uuden strategian puitteissa luodaan kansallinen kärkihanke, johon kootaan alan huippuosaajat. Tavoitteena on myös kansainvälisen yhteistyön kehittäminen, mukaan lukien EU-tasolla. Samalla lisätään tekoälyyn liittyvää opetusta siten, että alan opiskelijoiden määrä voidaan tuplata.

Lisäksi luodaan paremmat edellytykset kokeilujen tekemiseen mm. lupamenettelyjä nopeuttamalla ja lainsäädäntöä keventämällä.

  • Avoimen datan ja tietotalouden edistäminen

Strategiassa painotetaan erityisesti avoimen datan ja tiedon jakamisen merkitystä, tavoitteena avoin tietotalous. Lähtökohtana on kansainvälisestikin hyvin merkittävien ranskalaisten julkisten tietopankkien avaaminen nykyistä laajempaan käyttöön. Tämä koskee erityisesti esim. terveystietoja koskevia tietovarantoja.

  • Valtion rahoituksen lisääminen

Ranskan valtio osoittaa vuoteen 2022 saakka tekoälyn edistämiseen 1,5 miljardia euroa, joista 400 miljoonaa euroa hankerahaa. Vuonna 2018 suunnataan 100 miljoonaa euroa ja seuraavina vuosina 70 miljoonaa euroa tekoäly- ja "deep tech" -startup-yrityksiin.

  • Julkisen keskustelun vahvistaminen ja yhteisten sääntöjen luominen

Samalla kun edistetään tekoälyyn liittyvää toimintaa, on huolehdittava siitä, että vastataan myös tekoälyn kielteisiin vaikutuksiin.  Tarvitaan avointa julkista keskustelua, jotta kansalaiset uskaltavat luottaa algoritmien avulla tehtäviin päätöksiin esim. lääketieteessä. Algoritmeja tulisi voida tarkistaa ja sertifioida.

Strategiassa peräänkuulutetaan myös EU-tason yhteistyötä

Ranskalla on vahva intressi luoda tekoälyn kehittämiselle selkeät EU-puitteet. Ranska haluaa selkeät EU-säännöt siitä, missä data sijaitsee, miten sitä voidaan käyttää, miten sitä verotetaan ja mitkä ovat alan toimijat. Sen rinnalla halutaan tukea EU-tason T&K-panostuksia, jotta voidaan luoda vahvoja eurooppalaisia tekoälyn toimijoita.

Strategian taustalla Villanin raportti – Tekoäly palvelemaan ihmiskuntaa

Villanin tekoäly-raportti

Hallituksen strategian taustalla on kansanedustaja Cédric Villanin raportti, For a meaningful artificial intelligence – towards a French and European strategy, joka on perusteellinen selvitys etenkin tekoälyn hyödyistä, mutta myös sen haasteista. Raportin perusvireenä on pyrkimys luoda ranskalainen ja eurooppalainen malli, jonka puitteissa tekoäly on laajasti ihmiskunnan palveluksessa, vastuullisiin humanistisiin ihanteisiin perustuen.

Tekoäly mullistaa arjen – tietojen jakaminen on haaste

Villanin raportin yhteydessä julkistettiin myös kyselytuloksia ranskalaisten suhtautumisesta tekoälyyn. Vastaajista 93 % katsoo, että tekoäly vaikuttaa merkittävästi ranskalaisten arkeen ja yhtä suuri osuus uskoo, että tekoäly mullistaa työn tekemisen. Vielä suurempi osuus, 96 %, katsoo, että tekoäly edellyttää työtä koskevien säädösten ja koulutuksen muuttamista. Lähes 70 % uskoo myös, että tekoäly tulee helpottamaan asiointia viranomaisten kanssa.

Sen sijaan vain 33 % vastaajista suosii henkilötietojen jakamista nykyistä laajemmin esim. julkisten palvelujen tehostamiseksi. Kysymys avoimesta datasta tietotalouden avaintekijänä onkin Ranskalle keskeinen haaste strategian toteuttamisessa.

Nicola Lindertz, ministerineuvos

Tulosta

Päivitetty 9.4.2018


© Suomen suurlähetystö, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot