Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Ranskan liikennesektorilla tapahtuu: sähköistymiseen ja autonomisiin ajoneuvoihin varaudutaan uudistamalla lainsäädäntöä - Suomen suurlähetystö, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pariisi

Ambassade de Finlande
Place de Finlande 75007 Paris, France
Puh. +33-(0)1-44 18 19 20
S-posti: sanomat.par@formin.fi
Français | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 19.6.2018

Ranskan liikennesektorilla tapahtuu: sähköistymiseen ja autonomisiin ajoneuvoihin varaudutaan uudistamalla lainsäädäntöä

Ranskassa toimii jo vahvasti "uusi" liikenne: kimppakyytiyritys BlaBlaCar on harvoja eurooppalaisia yksisarvisia, sähköautoja myydään toiseksi eniten Euroopassa ja autojen, mopojen ja polkupyörien jakamisalustoja on runsaasti. Valtion ja autoalan strategisessa sopimuksessa 2018–2022 ovat keskiössä sähköistyminen, automaattiajoneuvot sekä alan innovaatioiden kehittäminen myös julkisen rahoituksen turvin.

Yhteiskäyttöiset sähkömopot ovat osa kaupunkikuvaa Ranskassa. Kuva Nicola Lindertz
Yhteiskäyttöiset sähkömopot ovat osa kaupunkikuvaa Ranskassa. Kuva Nicola Lindertz

Ranskalaiset kuluttajat ovat jo pitkään suhtautuneet myönteisesti uusiin liikkuvuuden ratkaisuihin. Pariisissa ja monessa muussa kaupungissa on vuosia ollut suosittuja kaupunkipyöräjärjestelmiä. Autojen (ja viime aikoina myös mopojen) jakaminen joko kaupunkien tarjoaman (osa)rahoituksen turvin, yksityishenkilöiden autojen jakamisalustojen tai yritysten tarjoamien alustojen kautta on Ranskassa yleistä, samoin kuin erilaiset kimppakyytiratkaisut.

Vastatakseen liikenteen ja liikkuvuuden uusiin haasteisiin myös lainsäädännön ja julkisten palvelujen kautta Ranskan liikenneministeri Elisabeth Borne aloitti syksyllä 2017 laajat liikennettä ja liikkuvuutta koskevat kuulemiset. Uutta liikennettä ja liikkuvuutta koskeva lakiesitys annettaneen syyskuussa 2018. Kuulemisten rinnalla on työstetty alakohtaisia väliraportteja, ml. koskien autonomisia ajoneuvoja. Toukokuussa 2018 Ranskan valtio päivitti myös strategisen sopimuksensa autoteollisuuden kanssa vuosille 2018–22.

Sähköistymiselle korkeat tavoitteet

Sähköistyminen on selkeä trendi, jota myös valtion taholta edistetään. Vuonna 2017 Ranskassa myytiin 30 000 sähköautoa (+13 %), toiseksi eniten Euroopassa Norjan jälkeen. Autojen kokonaismyynnistä sähköautojen osuus on kuitenkin vain 1,2 %. Sähköautojen latauspisteitä tarjoavat useat tahot, yksityisellä ja julkisella rahoituksella. Sähkömopot ovat tulleet pysyväksi osaksi kaupunkikuvaa, sekä jakamisalustojen kautta että esim. takeout-ravintoloiden jakelumopojen muodossa.

Sähköautojen kehittäminen on myös autoteollisuuden ja valtion välisen sopimuksen yksi keskeinen teema. Teollisuuden tavoitteeksi on asetettu myytyjen sähköautojen määrän viisinkertaistaminen vuoteen 2022 mennessä. Vastaavasti valtio on sitoutunut kasvattamaan latauspisteiden määrää 100 000:een vuonna 2022, mm. lainsäädännöllisten toimien kautta. Sähköautojen ostohoukutinta, joka on nykyisellään 4500 euroa, jos samalla myös romutetaan vanha auto, halutaan myös ylläpitää vuoteen 2022 saakka.

Autonomiset autot kohta liikenteessä

Toinen valtion ja autoteollisuuden strategisen sopimuksen painopisteitä liittyy autonomisiin ajoneuvoihin. Itseohjautuvuutta koskevia kokeiluja halutaan kehittää ja edistää. Ranskan valtio panostaa asiaan 40 miljoonaa euroa ympäristö- ja energiavirasto Ademen kautta. Teollisuus puolestaan on luonut konsortion muiden liikenneyhtiöiden kanssa yht

Ranskalaiset ovat innokkaita autonjakamispalvelujen käyttäjiä. Kuva Nicola Lindertz
Ranskalaiset ovat innokkaita autonjakamispalvelujen käyttäjiä. Kuva Nicola Lindertz

eistyön tiivistämiseksi ja yhteisten investointien tehostamiseksi.

Toukokuussa 2018 annetun, kansallisen autonomisia ajoneuvoja koskevan strategian puitteissa kehitetään lainsäädäntöä siten, että itseohjautuvien yksityisautojen sekä julkisen liikenteen ja tavaraliikenteen ajoneuvojen liikkuminen yleisessä liikenteessä tulee mahdolliseksi vuoteen 2022 mennessä. Tähän liitetään myös ajoneuvoihin liittyvän datan jakamisen mahdollistaminen. Tavoitteena on automaattiajoneuvojen laaja-alaisempi käyttöönotto vuosista 2020–22 alkaen.

Valtion lisäksi myös alueet panostavat autonomiseen liikenteeseen. Suur-Pariisin alue (Ile-de-France) on ilmoittanut sijoittavansa 100 miljoonaa euroa, jotta alueesta tulisi alalla maailman ykkönen. Tavoitteena on päästöjen ja ilmansaasteiden vähentäminen sekä edullisten ja tehokkaiden liikennemuotojen tarjoaminen asukkaille. Liikenneruuhkista kärsivälle alueelle on tärkeää myös autonomisten ajoneuvojen yksityisautoilua vähentävä vaikutus. Tulevaisuudessa autonomiset pikkubussit voivat olla osa julkista liikennettä. Rahoitusta suunnataan etenkin erityiskaistojen rakentamiseen ja varsinkin moottoriteiden digitaalisen tieinfran kehittämiseen.

Diesel epäsuosiossa, vetyteknologioita kehitetään

Diesel on Ranskassa joutunut epäsuosioon ja aloitteita diesel-ajoneuvojen vähentämiseksi on useita. Perinteisesti alhaista dieselveroa on nostettu bensiinin tasolle, mikä on johtanut dieselautojen myynnin laskuun.

Uusien teknologioiden odotetaan korvaavan osan dieselautoista, ja esim. vetyteknologian kehittämiseen suunnataan myös julkisia varoja. Keskustelu biopolttoaineista on tiivistynyt, kun Ranskan maataloussektori on reagoinut kielteisesti valtion antamaan laajennettuun lupaan tuoda palmuöljyä biodieselin raaka-aineeksi.

Junaliikenne vahvasti julkisissa käsissä jatkossakin

Alkuvuoden 2018 keskustelunaihe on ollut julkisen rautatieyhtiön SNCF:n uudistus, joka on johtanut koko kevään jatkuneeseen lakkoliikehdintään. Lakiesitys hyväksyttiin kuitenkin parlamentissa kesäkuun alussa.

Uudistuksen myötä junaliikenne avataan hiljalleen EU-direktiivien mukaisesti kilpailulle. Lähi- ja lyhyen matkan sekä rahtiliikenteen osalta markkinoille tullee vähitellen uusia toimijoita, mutta pitkän matkan TGV-pikajunat pysynevät vielä pitkään valtionyhtiön tosiasiallisena yksinoikeutena.

Kohti MaaSia liikennedatan avaamisella?

Sähköbusseista polkupyörien jakamiseen - Ranskassa kokeillaan aktiivisesti nyt liikkuvuuden eri muotoja. Kuva Nicola Lindertz
Sähköbusseista polkupyörien jakamiseen - Ranskassa kokeillaan aktiivisesti liikkuvuuden eri muotoja. Kuva Nicola Lindertz

Erilaisten liikennepalvelujen yhdistäminen on Ranskassa vähemmän kehittynyttä, vaikka multimodaalisuus onkin tavoitteena erityisesti julkisilla toimijoilla. Taustalla vaikuttaa ranskalainen varovaisuus datan jakamisessa sekä vahva yksityisyyden suojan perinne.

Tässä on kuitenkin nähtävissä muutoksia, myös lainsäädännön vaatimuksissa. Neljä keskeistä liikennesektorin toimijaa (valtion rautatieyhtiö SNCF, Pariisin alueen liikenneyhtiö RATP, julkisessa omistuksessa oleva liikenneyhtiö Transdev ja kimppakyytialusta BlaBlaCar) ilmoitti syksyllä 2017 aloittavansa yhteistyön tietovarantojen jakamiseksi keskenään, tavoitteena tarjota kuluttajille saumattomampaa liikkumista.

French Mobility -yhteisö siivittää innovaatiotarjonnan ja -kysynnän kohtaamista

French Mobility on Ranskan liikenneministeriön keväällä 2018 lanseeraama hanke, jolla pyritään edistämään innovatiivisten liikkuvuusratkaisujen viemistä laajasti alan toimijoiden tietoisuuteen. Tavoitteena on rakentaa kokeileva, yhteisöllinen ekosysteemi, joka ottaa vastaan innovatiivisia ehdotuksia ja pyrkii konkretiaan strategisten ja teoreettisten suunnitelmien laadinnan sijaan.

French Mobility -yhteisö on avoin kaikille liikkumiseen liittyviä ratkaisuja tarjoaville ja niitä hakeville tahoille: kuljetusalan yritykset, startupit, alueelliset julkiset toimijat, yrityshautomot, investoijat, koulutusorganisaatiot ja alan yhdistykset. Hanke sisältää yhteensä kymmenen aloitetta, jotka on tarkoitus toteuttaa vuosina 2018–2020, osittain myös julkisella rahoituksella.

Opas Ranskan Urban Mobility -markkinoille

Ranskan liikenne- ja liikkuvuusmarkkinat voivat tarjota myös suomalaisille yrityksille mielenkiintoiset mahdollisuudet. Autonomy-tapahtuma on julkaissut englanninkielisen oppaan markkinoille pyrkiville yrityksille, jonka voi tilata tästä: Breaking into the French urban mobility market.

Nicola Lindertz, ministerineuvos, Team Finland -koordinaattori
Heli Pasanen-Zentz, Team Finland -neuvonantaja

Tulosta

Päivitetty 20.6.2018


© Suomen suurlähetystö, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot