Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Muut asiat - Suomen suurlähetystö, Pariisi : Palvelut : Muut asiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pariisi

Ambassade de Finlande
Place de Finlande 75007 Paris, France
Puh. +33-(0)1-44 18 19 20
S-posti: sanomat.par@formin.fi
Français | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Muut asiat

Ajokortti

EU:n sisällä ajokortti haetaan asuinmaasta, jossa henkilö asuu vakituisesti.
Viallisen, kadonneen tai varastetun suomalaisen ajokortin tilalle Ranskassa pysyvästi asuva Suomen kansalainen saa uuden kortin asuinpaikkakuntansa poliisiprefektuurista. Suomessa ajokortin kaksoiskappaleen voi tilata esimerkiksi kadonnen ajokortin tilalle Ajovarman palvelupisteestä.

Ajokorttiote

Yksityishenkilöt voivat tulostaa pdf-muotoisen ajokorttiotteen maksutta Trafin sähköisestä asiointipalvelusta. Palvelussa voi myös tarkastaa henkilökohtaiset ajo-oikeuteen ja ajokorttiin liittyvät tiedot. Sähköisestä palvelusta tulostettava ajokorttiote on Trafin virallinen asiakirja ja sen voi esittää edelleen koulutusta, työpaikkaa tai muuta ajokorttiasiaa varten.

Ajokorttiotteen voi tulostaa Trafin sähköisestä asiointipalvelusta suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä.

Jos henkilö tarvitsee ajokorttiotteen Suomesta leimattuna ja allekirjoitettuna, esimerkiksi ulkomaan viranomaisia varten, tilataan ajokorttiote Trafin sivun kautta Suomi-fi sivustolta tulostettavalla lomakkeella.Täytetyn, allekirjoitetun ja skannatun lomakkeen voi lähettää trafille osoitteeseen:ajokorttiotetilaukset@trafi.fi

Leimattu ja allekirjoitettu ajokorttiote postitetaan asiakkaan ilmoittamaan postiosoittee-seen ja siitä peritään Trafin hinnaston mukaiset toimitus- sekä kopiointikulut.

Lisätietoa:
Trafin asiakirjapalvelu,
Trafi Asiointi
Ajovarma
Trafi Kuljettajatiedot

Aseet

Tietoa aseiden viennistä Suomeen
Suomen tulli
Sisäasiainministeriö
Suomen riistakeskus

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1 §:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta.

Suomen kansalainen, joka on myös Ranskan kansalainen, on asevelvollinen Suomessa. Hän voi kuitenkin anoa vapautusta Suomen armeijasta kaksoiskansalaisuuden perusteella. Suomen asepalveluksen ajankohtaan voi anoa lykkäystä. Kaksoiskansalaisen on huolehdittava, että molempien valtioiden viranomaisilla on tieto kaksoiskansalaisuudesta.

Lisätietoa
Suomen puolustusvoimat

Asianajajat

Asianajajien yhteystietoja voi tiedustella Suomen Asianajajaliitosta, sähköposti: info@asianajajaliitto.fi

Edustuston tiedossa olevat suomalaiset asianajajat Ranskassa ja heidän yhteystietonsa:

Asianajotoimistoja:

Palveluja suomeksi ja ruotsiksi:
Cabinet BRAHIN AVOCATS
Matias AHLGREN
1, Rue Louis Gassin - 06300 NICE
Tel :   +33 493 830 876
email: info@brahin-avocats.com, Matias.Ahlgren@brahin-avocats.com
www.brahin-avocats.com

Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
Kirsi MÄKELÄ-DANTZER
(Toque Nanterre n°182)
Tél. : +33 (0)1 87 09 05 16 / Fax : +33 (0) 1 70 73 64 06
121, rue de l'Agriculture
92700 COLOMBES
email: kmd.avocat@live.fr

Lisäksi alla asianajaja, jolla on juristin tutkinto sekä Suomessa että Ranskassa:

Asianajotoimisto Tarja Luoma - Attorneys-at-Law
Aleksanterinkatu 15 B (6. krs/6th floor)
00100 Helsinki, Finland
Tel: +358 (0)10 3223290
Fax: +358 (0)10 2962190
email: tarja.luoma@luomalegal.fi

www.luomalegal.fi

Auto

Muualla kuin Suomessa rekisteröityä ajoneuvoa saa käyttää Suomessa enintään kuuden kuukauden keskeytymättömänä tai keskeytyvänä määräaikana kahdentoista kuukauden ajanjaksona.

Lisätietoa:
Ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö Suomessa
www.tulli.fi
puh. +358 20 690 600


Talvirenkaat

Suomessa on käytettävä talvirenkaita kaikissa ajoneuvoissa joulukuusta helmikuun loppuun. Nastarenkaiden käyttö on sallittua marraskuun alusta maaliskuun loppuun sekä silloin kun sää- ja keliolosuhteet niitä edellyttävät.

Lisätietoa:
Trafi


Eläimet

Tuonti Suomeen

Lemmikkieläinten tuontiehdot yhtenäistettiin Euroopan unionin alueella v. 2004. Kuljetettaessa koiria, kissoja ja frettejä EU-maiden välillä tulee eläimen olla tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla sekä rokotettu raivotautia vastaan ja lääkitty ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Eläimellä tulee olla lemmikkieläimen todistus eli lemmikkieläinpassi.

Lisätietoa
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Tuonti Ranskaan

Ranska noudattaa lemmikkieläimien maahantuonnissa Euroopan Unionin yhtenäisiä ohjeita. Ohjeita ja määräyksiä eläinten tuomisesta Ranskaan saa Ranskan Suomen edustustosta Helsingissä.

Lisätietoa
Ranskan Suomen suurlähetystö
Itäinen Puistotie 13
00140 Helsinki
puh. +358 (0) 9 618 780
sähköposti: ambassade@france.fi

Eläke

Eläkeasioissa voi kääntyä Työeläkelaitoksen ja Kelan puoleen.
Kelan ulkomaan yksikkö
Puh. +358 (0)20 634 2550
Sähköposti: inter.helsinki@kela.fi

Työeläke
Keva

EU-neuvonta

Euroopan unionin kansalaiset saavat nyt apua ja neuvontaa oikeuksiensa täysimääräiseen hyödyntämiseen sisämarkkinoilla maksuttomasta puhelinnumerosta tai sähköpostitse. Kysyä voi esim. tutkinnon tunnustamisesta tai oikeudesta päästä sosiaaliturvan piiriin toisessa EU-maassa.
Neuvoja annetaan kysyjän omalla kielellä. Suoran linjan puhelinnumero on sama kaikista maista soitettaessa: 00800-6789 1011. Tiedusteluja voi lähettää myös verkko-osoitteesta:
EU-neuvonta

Henkilökortti

EU-maissa, Pohjoismaissa, Lichtensteinissa, San Marinossa ja Sveitsissä suomalainen voi osoittaa henkilöllisyytensä suomalaisella henkilökortilla (myönnetty 1.3.99 lukien), sähköisellä henkilökortilla (myönnetty 1.12.99 lukien) tai passilla. Vaikka Schengen-alueen sisällä ei ole rajatarkastuksia, on mukana silti aina oltava henkilökortti tai passi. Muualle matkustettaessa suomalaisella on aina oltava mukanaan passi.

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa.

Ulkomaalaiselle Suomessa myönnetty henkilökortti tai sähköinen henkilökortti eivät käy matkustusasiakirjana.

Lisätietoa
Poliisi (palvelut/lupapalvelut)
Väestörekisterikeskus

Henkilötiedustelut

Asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen ulkomailta

Toimeksiannon tekeminen ulkoministeriön kautta:

Pyydä osoitetta tai asiakirjaa toimeksiantolomakkeella, joka löytyy ulkoministeriön verkkosivuilta oheisen linkin kautta:

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=49437&culture=fi-FI&contentlan=1 .

Toimeksianto lähetetään ulkoministeriöstä suurlähetystöön, joka lähettää tiedustelun ao. paikkakunnan viranomaisille. Vastauksen saaminen kestää usein kauan, eikä tietoa aina saada kohtuullisen ajan kuluessa.

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Suomesta

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi tiedustella Helsingin maistraatista. Sähköposti: info.uusimaa(at)maistraatti.fi

www.maistraatti.fi
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Väestörekisterikeskus


Kuolemantapaus

Suurlähetystön saadessa tiedon Suomen kansalaisen kuolemasta toimialueellaan ilmoitetaan tieto välittömästi ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston konsuliyksikköön. Poliisin toimesta välitetään tieto kuolemantapauksesta henkilökohtaisesti vainajan lähiomaiselle Suomessa mikäli vainajan lähiomainen ei ole matkalla mukana tai asu edustuston toimipiirin alueella.

Pääsääntöisesti omaiset huolehtivat hautauksesta ja vainajan kotiuttamisesta Suomeen. Lähiomaisten pyynnöstä suurlähetystö voi kuitenkin ryhtyä toimenpiteisiin vainajan hautaamisen, tuhkaamisen tai Suomeen kotiuttamisen järjestämiseksi, kuitenkin vasta sitten kun maksuihin liittyvät kysymykset on selvitetty ja hautaustoimiston valinta on suoritettu. Vainajan hautauksesta, tuhkaamisesta ja kotiuttamisesta aiheutuvat kulut korvaa vainajan matkavakuutus kuolinsyystä riippumatta. Mikäli vainajalla ei ole matkavakuutusta, omaiset vastaavat kuluista.

Ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta tulee tehdä ilmoitus Suomen väestötietojärjestelmään. Tarvittavan lomakkeen, jonka omainen täyttää (tai poikkeustapauksissa edustusto), saa suurlähetystöstä. Liitteeksi alkuperäinen kuolintodistus, tai laillistettu kopio sekä apostille-leimaus. Jos asiakirjat on laadittu antomaan kielellä, tulee ne käännättää joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi virallisella kielenkääntäjällä.

Lisätietoa
Maistraatti
Kuolemantapauksesta ulkoasiainministeriön sivuilla
Ulkoasiainministeriö
Oikeudellinen osasto, konsuliasiainyksikkö 
PL 176, 00161 Helsinki
Puh. +358 (0)9 16005
Suomi.fi

Kääntäjät (auktorisoidut ja valantehneet)

Alla olevasta pdf-linkistä löytyy edustuston ylläpitämä yhteystietolista Suomessa auktorisoiduista kääntäjistä ja virallisista kääntäjistä Ranskassa:

pdfAuktorisoidut ja valantehneet kääntäjät Ranskassa 2018

Lomakkeet

Suomi.fi sisältää julkishallinnon lomakkeita ja asiointipalveluja.

Löytötavarat

Edustustolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimia löytötavara-asioissa. Passit, henkilökortit ja ajokortit - eli viralliset asiakirjat - toimitetaan omistajan asuinpaikkakunnan poliisiviranomaiselle. Muut yksittäiset ei-viralliset asiakirjat sekä lompakot voidaan lähettää suoraan omistajalle - niistä peritään kuitenkin vähintään omakustannusarvoa vastaava maksu.

Muutto Suomeen

Hyödyllisiä verkkosivuja Suomeen palaavan kannalta:
KELA
Infopankki
Maistraatti
TE-palvelut

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen:
Tulli

Notaari- ja legalisointiasiat

Suomen suurlähetystö voi Suomen lainsäädännön mukaisesti hoitaa julkisen notaarin tehtäviä rajoitetusti:

  • Allekirjoitusten oikeaksi todistaminen, henkilöllisyystodistus esitettävä (maksullinen), Asiakirjojen jäljennösten oikeaksi todistaminen, alkuperäinen asiakirja on aina esitettävä (maksullinen)
  • Antaa elossaolotodistuksen, esitettävä henkilöllisyystodistus ja asiakirja, josta käy ilmi nykyinen osoite (maksuton/maksullinen)
  • Antaa julkisen notaarin todistuksia Suomen lainsäädännön mukaisesti Suomen kansalaisille, Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle tai erityisestä syystä myös muulle ulkomaalaiselle (maksullinen)
  • Isyyden tunnustamislausuman vastaanottaminen (maksuton).

Useissa maissa riittää ns. apostille-todistus osoitukseksi asiakirjan aitoudesta. Suomessa todistuksen saa mm. julkiselta notaarilta eli maistraatista. Muita asiakirjan laillistamistoimenpiteitä ei vaadita. Suomen suurlähetystö tai konsulaatit eivät voi antaa apostille-todistuksia. Ulkoasiainministeriön oikeudelliselta osastolta/sopimusasiat voi tarvittaessa tarkistaa, onko valtio, jossa asiakirja esitetään, liittynyt apostille-sopimukseen, puh. +358 (0)9 16005.

Suomen kunniakonsuleilla on rajoitetut notaarin oikeudet ja he voivat laatia notaaritodistuksia, kuten asiakirjan oikeaksi todistaminen, jäljennöksen oikeaksi todistaminen, allekirjoituksen oikeaksi todistaminen ja elossaolotodistuksen laatiminen.

Espace Apostolille HCCH

Psykologi

Psykologi Eva Kemppainen

Koulus: Psykologian maisteri (sivuaine työ- ja organisaatiopsykologia)
Kohderyhmä: aikuiset, opiskelijat ja au-pairit

Tel. +33 (0) 6 50 68 03 28
evakristina.kemppainen@gmail.com

Taloudellinen avustaminen

Ranskassa rahattomaksi joutunut voi pyytää rahatalletusta esim. Western Unionin tai Forexin välityksellä. Palvelu toimii nopeasti ja helposti. Western Unionin välittämät rahat voi nostaa vaihtopisteiden lisäksi postitoimistoista.

Suurlähetystö ei voi taloudellisesti auttaa avustuksen tarpeessa olevaa henkilöä vaan toimia ainoastaan varojen välittäjänä siinä tapauksessa, ettei hän pysty omatoimisesti saamaan varoja edellä mainitulla tavalla.

Varoja voidaan välittää ulkoasiainministeriön kautta tilisiirtona kyseisen henkilön omalta tililtä tai omaisten/tuttavan tekemää talletusta vastaan vain välittömän hädän poistamiseksi kuten esim. kotimatkalippuun, välttämättömään tilapäiseen majoitukseen ja ruokaan.

Lisätietoja
Western Union
Forex

Tulli

Katso lisätietoa Tullin sivuilta  ja kohdasta Eläinten tuonti Suomeen.

Lisätietoa
Suomen Tullin tietopalvelu (esim. Suomesta viennin rajoitukset)
Tullin neuvonta, puh. +358 (0)20 394 00

Verotus

Tietoa Suomen verotusjärjestelmästä löytyy verohallinnon sivuilta.

Ulkomailla asuvien eläkeverotus muuttuu-esite

Lisätietoa
Verohallinto
Uudenmaan veroviraston neuvontapuhelimet:
kansainvälinen verotus +358 (0)20 466 016
perintö- ja lahjaverotus +358 (0)20 466 015.

Vihkiminen ja rekisteröity parisuhde

Suomen suurlähetystöillä ei ole vihkimisoikeuksia.

Ranskassa  ulkomaalainen voidaan vihkiä avioliittoon:

1) Jos toinen vihittävistä on ranskalainen 
2) Jos molemmat vihittävät ovat ulkomaalaisia, niin toisella on oltava pysyvä oleskelulupa Ranskaan.

Ranskassa  tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat ja niistä vaadittavat käännökset on selvitettävä vihkijäviranomaiselta.

Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Ranskassa  asuva suomalainen saa todistuksen sen paikkakunnan maistraatista tai seurakunnasta, missä hän oli viimeksi Suomessa kirjoilla.

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti. Ranskassa solmittu avioliitto pitää ilmoittaa Suomen väestörekisteriin. Avioliiton rekisteröintilomakkeen saa suurlähetystöstä. Lomake palautetaan täytettynä suurlähetystöön, mukaan on liitettävä aito avioliittotodistus, apostille -todistus (apostille), jonka myöntää hovioikeus (cour d’appel), kopiot aviopuolisoiden passista sekä virallisen kielenkääntäjän tekemät käännökset joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos asiakirjat ovat antomaan kielellä. Jos vihkimisen myötä sukunimi muuttuu, on haettava uutta passia.

Lisätietoa avioliiton solmimisesta ulkomailla
Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon sivut:
Miten voin solmia avioliiton ulkomailla
Kirkon Ulkosuomalaistyön sivut
Maistraatti
Suomi.fi

Ranskan Suomen suurlähetystö
Itäinen Puistotie 13
00140 Helsinki
puh. +358 (0)9 618 780,
fax +358 (0)9 6187 8342

Rekisteröity parisuhde

Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001) tuli voimaan 1. maaliskuuta 2002. Lain mukaan samaa sukupuolta olevat voivat rekisteröidä parisuhteensa Suomessa. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että ainakin toinen parisuhteen osapuolista on Suomen kansalainen ja hänellä on asuinpaikka Suomessa, tai että kummallakin osapuolella on rekisteröintiä välittömästi edeltäneen kahden vuoden ajan ollut asuinpaikka Suomessa.

Rekisteröidyn parisuhteen voi solmia kaksi samaan sukupuoleen kuuluvaa, joista kumpikin on täyttänyt 18 vuotta ja joista kumpikaan ei ole avioliitossa eikä rekisteröidyssä parisuhteessa. Parisuhteen rekisteröinti ei ole sallittu läheisten sukulaisten kesken. Kumpikin osapuoli säilyttää sen sukunimen, joka hänellä oli rekisteröinnin tapahtuessa.

Parisuhteen rekisteröinnillä on samanlaiset taloudelliset ja oikeudelliset vaikutukset kuin avioliiton solmimisella, jollei erikseen toisin säädetä.
Parisuhteen rekisteröinnin toimittaa siviilivihkimisen toimittamiseen oikeutettu viranomainen: maistraatin henkikirjoittaja tai käräjäoikeuden laamanni tai käräjätuomari.
Rekisteröity parisuhde voidaan purkaa tuomioistuimen päätöksellä ja siinä sovelletaan avioeroa koskevia säännöksiä.

Parisuhdelain mukaan kahden samaa sukupuolta olevan rekisteröity parisuhde, joka on rekisteröity vieraassa valtiossa, on pätevä Suomessa, jos se on pätevä siinä valtiossa, jossa rekisteröinti toimitettiin.

Lisätietoja:
katso mitä papereita tarvitaan avioliiton tai PACS'in solmimiseen : Usein kysyttyä
Oikeusministeriö

Väestörekisteri

Väestörekisterikeskus pitää yllä rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Väestörekisterikeskukseen on rekisteröity sekä Suomessa että ulkomailla (poissaolevina) asuvat Suomen kansalaiset. Lain mukaan väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot tulee myös ulkomailla pysyvästi tai väliaikaisesti oleskelevan osalta pitää ajan tasalla. Laki edellyttää henkilöltä itseltään aktiivisuutta rekisteritietojen antamisessa.

Edustusto välittää seuraavia tietoja väestötietojärjestelmään:
Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta
Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta
Ilmoitus ulkomaan kansalaisuuden saamisesta
Ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta
Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen osoiteilmoitus.
Maastamuuttoilmoitus silloin, kun se tehdään ulkomailla.

Lisätietoa
Väestörekisterikeskus
Maistraatti
Suomi.fi

Väestörekisteri: ilmoitus lapsen syntymästä Suomen väestötietojärjestelmään

Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen rekisteröidään Suomeen seuraavin dokumentein:

  • Valmiiksi täytetty ilmoituskaavake (PDF-lomake).
    pdfIlmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta
  • Apostille-leimalla legalisoitu ote syntymätodistuksesta monikielisenä (plurilingue). Apostillen saa Ranskassa suuremmissa kaupungeissa oikeuspalatsin (Palais de Justice) apostille-toimistosta ja pienemmillä paikkakunnilla lähimmästä hovioikeudesta (Cour d’Appel).
  • Valokopiot vanhempien passeista tai henkilötodistuksista.

Voitte itse toimittaa täytetyn ja allekirjoitetun ilmoituskaavakkeen ja yllä mainitut asiakirjat suoraan Länsi-Suomen Pietarsaaren maistraattiin (osoitetiedot lomakkeessa) tai postitse Pariisin suurlähetystön konsuliyksikköön, josta ne toimitetaan edelleen Länsi-Suomen Pietarsaren maistraattiin.

Lomake tulee täyttää huolellisesti jokaiselta kysymyskohdalta ja allekirjoittaa. Lapsen syntymän rekisteröinnin yhteydessä myös kaksois- tai monikansalaisuudet tulee merkitä. Toisen maan kansalaisuus pitää todistaa esim. valokopiolla sen maan passista tai henkilökortista tai apostille-todistuksella varustetulla kansalaisuustodistuksella. Väestörekisterijärjestelmään voidaan merkitä vain yksi äidinkieli.

Rekisteri-ilmoitusten käsittely  ja liitteiden oikeaksi todistaminen on maksutonta.  Rekisteröinnin käsittelyvastuu on maistraatilla, joten kaikki tiedustelut suositellaan tekemään omaan maistraattiin.

Maistraatin ohjeita isyydestä ja sen vahvistamisesta:

"Lasten syntymätodistuksessa mainitaan yleensä molemmat vanhemmat. Jos vanhemmat ovat keskenään avioliitossa, on lapsi automaattisesti aviolapsi.

Jos taas lapsi syntyy avopuolisoiden lapsena, tulee isyys vahvistaa, ennen kuin lapselle voidaan merkitä Suomessa isä. Isyyden vahvistaminen edellyttää sitä, että lapsen isä käy Suomen edustustossa tunnustamassa isyyden. Edustusto toimittaa tällaisen tunnustamisasiakirjan äidin viimeisen Suomessa olleen kotikunnan sosiaaliviranomaisille, jotka huolehtivat siitä, että asia etenee ja lapsen isyys voidaan vahvistaa Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

Isyys, joka on vahvistettu ulkomailla, ei ole sellaisenaan pätevä Suomessa. Sen sijaan isyyttä koskeva lainvoimainen tuomio ja isyyden vahvistaminen tunnustamisella, joka on annettu Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa tai Islannissa on pätevä Suomessa.

Isyysasioihin liittyvää informaatiota antavat Suomessa kaikki maistraatit. Lapselle voidaan kuitenkin merkitä isän sukunimi väestötietojärjestelmään, vaikka isyyttä ei ole vahvistettu Suomen lain mukaan."

Uusi isyyslaki 1.2.2010 lähtien

Isyyslain muuttamisesta annettu laki (1016/2009) on tullut voimaan 1.2.2010. Lain muutoksen jälkeen vieraassa valtiossa annettu isyyspäätös, joka on voimassa siinä valtiossa, missä se on annettu, tunnustetaan pääsääntöisesti Suomessa ilman eri vahvistusta. Toimivaltainen viranomainen on maistraatti.

Asianosaiset/Vanhemmat ovat ensin yhteydessä paikallisiin vrianomaisiin isyyden tunnustamisen/vahvistamisen toimittamiseksi ao. valtion lainsäädännön mukaisesti. Ulkomaisen isyyspäätöksen tunnustamiseksi myös Suomessa, tarvitaan joko isyyspäätös tai väestörekisteriote asianmukaisesti laillistettuna (apostille) ja käännettynä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tämä päätös tai ote käännöksineen lähetetään sen kunnan maistraattiin, jossa lapsen äidillä on tai on ollut kotipaikka.

Mikäli lapsen vanhemmat toimittavat edustustossa lapsen syntymää koskevan rekisteröinnin, voidaan rekisteröinnin liitteenä toimittaa Vaasan maistraattiin Pietarsaaren yksikköön myös mahdollinen ulkomainen isyyspäätös. Ranskassa isyyspäätös on usein jo valmiina lapsen syntymätodistuksen yhteydessä

Lisätietoja Suomen suurlähetystön konsuliasiainosastolta:
Suomen suurlähetystö
Konsuliasiainosasto
2, rue Fabert
75007 Paris

puh: + 33 1 44 18 19 20
fax:  + 33 1 44 18 19 32
e-mail: konsulaatti.par@formin.fi

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 13.2.2019


© Suomen suurlähetystö, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot