Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Suomen suurlähetystö, Pariisi : Tietoa Ranskasta : Kahdenväliset suhteet

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pariisi

Ambassade de Finlande
Place de Finlande 75007 Paris, France
Puh. +33-(0)1-44 18 19 20
S-posti: sanomat.par@formin.fi
Français | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Maatiedosto Ranska

Kahdenväliset suhteet

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Ranska on Suomen kahdeksanneksi suurin tuontimaa ja kymmenenneksi suurin vientimaa. Vuonna 2014 Suomen vienti Ranskaan oli arvoltaan yhteensä 1,5 miljardia euroa ja tuonti Ranskasta Suomeen 1,8 miljardia euroa. Sekä tuonti että vienti laskivat vuoden 2014 aikana.

Tullin teettämän tammikuun 2015 maaraportin mukaan suurimmat tuontituoteryhmät Ranskasta Suomeen ovat moottoriajoneuvot, erinäiset kemialliset tuotteet sekä lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet. Ranskan kokonaistuonnin arvo tammikuun 2015 aikana oli 122,5 miljoonaa euroa, josta kolmen suurimman tuontituotteiden ryhmän yhteenlaskettu arvo vajaa kolmasosa kokonaistuonnista.

Suomen suurimmat vientituotteet Ranskaan Tammikuussa 2015 olivat paperi ja pahvi ja niistä jalostetut tuotteet, voimakoneet ja moottorit sekä puutavara. Suomen kokonaisvienti Ranskaan oli arvoltaan tammikuun 2015 aikana 123,3 miljoonaa euroa, josta paperi ja pahvi sekä niistä jalostetut tuotteet vievät yli kymmenesosan. Viimeisen viiden vuoden aikana etenkin muiden sähkökoneiden ja –laitteiden osuus on laskenut huomattavasti.

Suomalainen paperiteollisuus onkin vahvasti etabloitunut Ranskaan ja muun muassa Kone-yhtiöllä on pitkä historia Ranskassa. Vuonna 2005 aloitettu, ranskalaisen teollisuuskonserni Arevan johdolla suoritettava Olkiluodon ydinvoimalan kolmannen yksikön rakentaminen on Ranskan suurin kaupallinen ja teollisen yhteistyön hanke Suomessa.

Nokia osti ranskalaisen tietoteknisiä laitteita ja ohjelmistoja tuottavan yhtiön Alcatelin huhtikuussa 2015. Osakevaihtokauppa oli arvoltaan 15,6 miljardia euroa. Alcatel on osin Ranskan valtion omistama ja näin ollen kauppa on merkittävä myös Ranskan ja Suomen välisten suhteiden kannalta. Nokian ja Alcatelin yhdistymisen odotetaan luovan uusia työpaikkoja ja tapahtumia on seurattu aktiivisesti molempien maiden mediassa.

 

Lähde: Tulli, Maaraportti – Ranska, Tammikuu 2015

 

Kulttuurisuhteet

Maittemme väliset kulttuurisuhteet ovat vahvat. Juuret lähtevät jo kulta-ajan taiteilijoista. Kulttuuritoimijoiden väliset kontaktit toimivat hyvin. Suomen kulttuuriviennissä Ranskaa kiinnostaa erityisesti suomalainen muotoilu, elokuva, kirjallisuus, musiikki ja tanssi.

Suomen Ranskan-instituutti Pariisissa

Suomen Ranskan-instituutti avasi ovensa Pariisissa latinalaiskorttelissa (60, rue des Écoles) vuonna 1991. Kulttuurikeskuksen perimmäisenä tehtävänä on vahvistaa suomalaisen kulttuurin, tieteen ja yhteiskuntaelämän tuntemusta Ranskassa sekä edistää näiden alojen yhteistyötä maiden välillä.

Arkkitehti Juhani Pallasmaan suunnittelema, entisen elokuvateatterin tiloihin rakennettu 600 neliön kokonaisuus sisältää monitoimisalin, auditorion sekä kirjaston.

Instituutin ohjelmisto koostuu näyttelyistä, konserteista, elokuvista, lapsiin ja nuoriin suunnatusta toiminnasta, tanssista, teatterista, sirkuksesta, designista ja erilaisista tiedetapahtumista. Myös suomen kielen opetus kuuluu oleellisena osana instituutin toimintaan.

Instituutissa on kahvila ja design-kauppa.

Suomalaiset, suomen kieli

Ranskassa asuvien suomalaisten lukumäärän arvioidaan olevan noin 6 000. Kasvava määrä suomalaisia eläkeläisiä viettää talvensa Rivieralla. Ranskassa asuu myös suomalaisia opiskelijoita ja yritysten palveluksessa olevia henkilöitä, joiden oleskelu on määräaikaista.

Pysyvästi Ranskassa asuvat suomalaiset ovat useimmiten naimisissa tai avoliitossa ranskalaisen kanssa. Lisäksi Ranskassa asuu pysyvästi huomattava määrä suomalaisia taiteilijoita ja kulttuurihenkilöitä.

Sopimukset

Suomen ja Ranskan väliset sopimukset löytyvät ulkoasiainministeriön sivuilta:

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=35662&contentlan=1&culture=fi-FI#Sopimukset_kv_mv

Vierailut

Suomen ja Ranskan suhteet ovat hyvät ja ongelmattomat. Ranskassa kiinnostus pohjoismaita ja myös Suomea kohtaan on kasvanut voimakkaasti. Mallia on haettu muun muassa eläke-, sairausvakuutus- ja vanhustenhuoltokysymyksissä. Myös Suomen koulutusjärjestelmä kiinnostaa ranskalaisia.

Ministerien ja korkeiden virkamiesten vierailuja maiden välillä on runsaasti.

TulostaLähetä

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Pariisi

Päivitetty 28.4.2015

© Suomen suurlähetystö, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot